Hovedtall 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omsetning 1,232.4 1,039.9 984.2 1,161.0 1,189.2 1,430.3
Driftsresultat før avskrivinger 153.5 126.2 124.9 204.0 194.6 136.0
Driftsresultat 99.6 75.9 53.1 121.8 107.0 46.6
Finansposter -18.3 -45.0 -58.3 -55.1 -64.9 -31.2
Resultat før skatt 81.3 30.9 5.2 66.6 42.1 15.4

Eierskap

  • Reidar og Gunnar Holsts Legat 50%
  • Peder Chr. Løvenskiold 25%
  • Nicolai H. Løvenskiold 25%

Årsrapport 2015

Se PDF

Årsrapport 2014

Se PDF

Årsrapport 2013

Se PDF